Нотариус Ана Николова-Пачолова, рег. № 537, Районен съд Варна

ЕКИП

Ана Николова-Пачолова – Нотариус с район на действие Районен съд гр. Варна, вписана в регистъра на Нотариалната камара под номер 537. Има 35 години юридически стаж

Христина Джоварова – Помощник-нотариус по заместване

Светослав Ников – Юрисконсулт