Нотариус Ана Николова-Пачолова, рег. № 537, Районен съд Варна

Дейност

Нотариално удостоверяване при сделки с недвижими имоти и МПС, пълномощни, декларации, договори, нотариални покани, завещания и други.

За повече информация

Документи

Изготвяне и проверка на всички документи, необходими за нотариалното производство. Списък с необходимите документи. Бланки.

За повече информация

Консултации

Правни съвети и консултации в областта на вещно право, семейно и наследствено право, търговско право, във връзка с нотариалното производство.

За повече информация

Въпроси

Отговори на най-често задаваните въпроси по повод нотариалната дейност и функциите на нотариуса. Съвети от практиката.

За повече информация

НАЧАЛО

Този сайт е в процес на изготвяне!